BIBLIOTEKI W SŁUŻBIE POLAKOM! List otwarty do Ministra Glińskiego

Zachęcamy Państwa, tych którzy popierają inicjatywę, do przesyłania drogą mailową poniższego listu do Ministra Glińskiego!

List otwarty do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prof. Dr hab. Piotra Glińskiego

minister@mkidn.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze,

Z przykrością muszę Pana poinformować, iż do bibliotek w całym kraju „dobra zmiana” nie dotarła!  Mam nadzieję że jest to przeoczenie, a nie celowe działanie rządu!

Przez ostatnie 27 lat biblioteki zostały całkowcie zaniedbane. Można by wręcz pomyśleć że było to celowe działanie ówcześnie rządzących Polską elit. Biblioteki nie działały w interesie narodu polskiego, nie szerzyły naszej polskiej kultury opartej o cywilizację łacińską.

Trzeba zadać sobie podstawowe pytanie: komu powinny służyć  biblioteki? Rządzącym czy obywatelom? Bo jeśli rządzącym, to niech je finansują partie ze swoich prywatnych funduszy a nie społeczeństwo poprzez podatki!

Personel bibliotek, który powinien być oświeconą elitą, a w trudnych chwilach, aktywnym motorem działań uświadamiających społeczeństwo, choćby poprzez wdrażanie właściwej, jak najbardziej uaktualnionej patriotyczno-historyczno-politycznej literatury opartej na obiektywnej prawdzie, oraz filozofii opartej o naszą cywilizację łacińską – przez ostatnie 27 lat, ograniczył się do stania na straży naszej nieświadomości!

Czyżby chodziło o to, abyśmy przypadkiem nie poznali prawdy jako naród i nie wyzwolili się z jarzma ciemnoty i niewiedzy? Przypuszczam wręcz, że istniał spis „zakazanych” wartościowych, przede wszystkim patriotyczno-historyczno-filozoficznych książek, których zakupywanie przez biblioteki prawdopodobnie mogło być zabronione.  Czy to prawda? Czy istnieje jakieś ukryte lobby nacisku, które blokuje Polakom dostęp do wartościowej, nie skrzywionej wszelkimi szkodliwymi ideologiami literatury w bibliotekach? Będę wdzięczna za zbadanie tej sprawy.

Ponadto, wnoszę o wymianę bądź gruntowne przeszkolenie personelu bibliotecznego w całej Polsce w tematach: najnowszej historii oraz filozofii opartej na naszej cywilizacji tj. cywilizacji łacińskiej! Uważam że personel dotychczasowy się nie sprawdził! Dowodem tego jest choćby fakt, wciąż jeszcze zakupywania i udostępniania przez biblioteki, żydowskiej gazety dla Polaków tj. „Gazety Wyborczej”, podczas gdy trudno spotkać gazety prawdziwie polskie takie jak: „Polska Niepodległa” lub „Warszawska Gazeta”,  które już jeśli są, to zamiast być eksponowane w widocznym miejscu, są ukrywane gdzieś po kątach bibliotecznych, niewidoczne dla czytelników. W polskich bibliotekach wciąż jeszcze króluje filozofia marksistowska oparta o Lutra.

W bibliotekach, poza wyjątkami, nie ma najnowszej wartościowej patriotyczno-historyczno-politycznejj opartej na prawdzie literatury, która w tym momencie historycznym jest niezbędna dla szybkiego podniesienia świadomości Polaków! Wśród obecnych pracowników bibliotek, w mojej ocenie często można spotkać ludzi zmanipulowanych ideologicznie, o bardzo ograniczonym umyśle, biernych, bezwzględnie stosujących się do przepisów, całkowicie ignorujących dodatkowe oczekiwania społeczności lokalnej, które bezproblemowo mogliby spełnić, ale tego nie robią bo się boją i nie chą robić precedensu. Nie takich elit bibliotecznych potrzebujemy!

Bibliotekarze powinni zrozumieć, że to ONI powinni być dla nas użyteczni, a nie tylko my dla nich. Tak to jest teraz, gdzie nasz wpływ na działalność  bibliotek ogranicza się do opłacenia urzędujących tam bibliotekarzy. Uważam, że utrzymujemy nieefektywną armię ludzi, która zajmuje się wszystkim, oprócz zajmowania się podstawowym celem istnienia bibliotek tj. PODNOSZENIEM ŚWIADOMOŚĆI SPOŁECZENSTWA NA TEMAT OTACZAJĄCEGO NAS ŚWIATA, OPARTEJ O PRAWDĘ OBIEKTYWNĄ! Potrzebne są wiarygodne oparte na prawdzie obiektywnej a nie pseudowiarygodne źródła książkowe w bibliotekach!

Nurtuje mnie pytanie: Dlaczego w bibliotekach, w chwili obecnej wciąż jeszcze dozowany jest obywatelom dostęp do prawdy obiektywnej, najnowszej wiedzy i informacji? W szczególności odnośnie naszej najnowszej historii i polityki, nie mówiąc już o propagowaniu filozofii Lubelskiej Szkoły Filozoficznej która jest uważana za jedną z najlepszych na świecie.  Czyżby celem i obecnego rządu, było utrzymywanie społeczeństwa w nieświadomości, bo ciemnymi masami lepiej się rządzi?

Czy to prawda, że kiedy potrzebujecie wsparcia jako rząd, wdrażacie nagle w całej Polsce w 213 bibliotekach książkę Wojciecha Sumlińskiego pt. „Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego”? Która to książka w złym świetle ukazuje Waszych politycznych oponentów?

A co z resztą patriotyczno-historyczno-politycznych książek? Co z resztą prawdy? Co z filozofią? Ale nie z tą marksistowską opartą na Lutrze, Heglu, ale z filozofią opartą na źródłach naszej cywilizacji łacińskiej.

Mając nadzieję na propolską postawę obecnego rządu i ministerstwa, wnioskuję o jak najszybsze wydanie rozporządzenia do wszystkich gmin w Polsce, aby na ich terenie podległe im biblioteki, zaopatrzyły się w niezbędną na tę chwilę dziejową, literaturę.

Proszę się nie wykręcać brakiem funduszy,  bo na wszelką szkodliwą literaturę przede wszystkim marksistowską, multi kulti czy gender, skrecającą światopogląd Polaków i manipulującą naszymi umysłami, wydano z kieszeni polskiego podatnika ogromne pieniądze. Poniższa lista książek to INWESTYCJA w świadomość społeczną Polaków, a nie KOSZT!

Proszę również nie powielać wykrętów bibliotekarzy że nie ma zainteresowania takowymi książkami. To nieprawda! Jak biblioteki zaczną udostępniać wartościową literaturę, to ludzie sami się zainteresują.  To bibliotekarzy zadaniem powinno być szerokie informowanie lokalnych społeczności o dostępności wartościowych pozycji w lokalnych bibliotekach! Ludzie wartościową literaturę docenią! To zadaniem bibliotekarzy powinno być zachęcanie czytelników do poznawania obiektywnej prawdy opartej na wiarygodnych książkowych źródłach! I takie wiarygodne książki powinny być w pierwszej kolejności dostępne we wszystkich bibliotekach w Polsce!

Spis najnowszych niezbędnych pozycji książkowych w temacie historyczno-politycznym,  w które powinna zostać zaopatrzona NATYCHMIAST każda biblioteka w Polsce:

1.”Banksterzy – kulisy globalnej zmowy”  Janusz Szewczak

2.”Wojna informacyjna – wojna nowej generacji” Rafał Brzeski

3.”Kto tu rządzi” Grzegorz Braun

4.”Czarna księga prywatyzacji 1988-1994 czyli jak zlikwidowano przemysł” Ryszard Ślęzak

5.”Żydowskie lobby polityczne w Polsce” Marian Bolesław Miszalski

6.„Walka o prawdę – Historia i polityka” Leszek Żebrowski

7.”Naukowe podstawy nacjokratyzmu” Józef Kossecki

8.”Metacybernetyka” Józef Kossecki

  1. „Wolność gospodarcza – pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej” Przemysław Czarnek

10.”Ku stałemu ustrojowi państwa polskiego” Edward Dubanowicz

11.”Wieża komunistów” Witold Gadowski

12.”Tragarze śmierci” Witold Gadowski

13.”Węgierska droga do zwycięstwa” tom 1 i 2, Jerzy Robet Nowak

  1. „Więzienia nędzy” Loic Wacquant

15.”Polska XXI wieku” Julian Sokołowski, Jacek Zimny, Ryszard H. Kozłowski

16.”Wojna o pieniądz” cz.1, cz.2. cz.3 Song Hongbing

17.”Msz – Polski czy antypolski?” Krzysztof Baliński

18.”Traktat polityczno-filozoficzny” W.J.Korab-Karpowicz

SPIS niezbędnej literatury z tematu filozofii do natychmiastowego wdrożenia we wszystkich  bibliotekach w Polsce.

Naprawę państwa powinno się zacząć od filozofii, właściwej dla danej cywilizacji. Cywilizacja związana jest z wyznawanymi przez społeczeństwo normami i wartościami, bo na nich zbudowane jest państwo. Filozofia jest podstawą istnienia państwa i jego prawidłowego rozwoju. W Polsce od dziesięcioleci, propaguje się i wdraża filozofię opartą na obcej nam cywilizacji. Gwałci się Polaków w szkołach i w bibiliotekach filozofią opartą na Lutrze, na protestantyźmie, w różnych lewackich odmianach ideologicznych. To trzeba zmienić! Powróćmy do źródeł filozofii opartej na naszej cywilizacji łacińskiej.

Sedno:

Komunista Gramsci zapoczątkował marsz ideologii lewicowych poprzez kulturę, i my musimy to odkręcić poprzez propagowanie myśli Filozoficznej Szkoły Lubelskiej

http://www.gilsonsociety.pl/czlowiek-w-kulturze/czlowiek-w-kulturze-wydanie-on-line-on-line-edition/

Jaką zatem literaturę filozoficzną zgodną z naszą cywilizacją łacińską powinniśmy znaleźć w każdej polskiej bibliotece?

1.Przede wszystkim Biblia, bo to księga założycielska naszej cywilizacji, a nie każdy ma ją w domu.

  1. Encyklopedia Katolicka.

http://www.kul.pl/encyklopedia-katolicka-dzialy,art_15899.html

Jest takich tylko 5 na świecie, polska jest uważana za najlepszą. Są tam też hasła z innych religii i o innych religiach.

  1. P. Sokołowski, Objawiona miłość. Agapetologiczna wiarygodność chrześcijaństwa, Lublin 2011

4.Roczniki Filozoficzne są jednym z najstarszych filozoficznych czasopism naukowych w Polsce, i jako jedyne filozoficzne czasopismo naukowe w Polsce ukazują się nieprzerwanie od 1948 roku. http://www.kul.pl/roczniki-filozoficzne,1933.html

  1. ISSN 0860-8024 „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.

W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO.  Index Copernicus Value 2014: 6,45

Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.

Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik „Ethos” został wpisany na listę ERIH PLUS

Prefix DOI 10.12887

http://www.ethos.lublin.pl/

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinien zapoznać się z nazwiskami i twórczością filozofów Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, jednej z najlepszych – o ile nie najlepszej na świecie, założonej przez O. Krąpca i wybrać zestaw lektur, bo to jest jego zadanie i obowiązek.

Sugestie wdrożeniowe:

  1. CZYTELNICY

Nie wystarczy wyłożyć do bibliotek w/w literatury. MEN powinien zamówić na KULu krótkie szkolenia bibliotekarzy by umieli doradzić bardziej wyrobionym czytelnikom tę lekturę, jeśli poszukują głębszej wiedzy. Powinni znać podstawową różnicę pomiędzy ideologią lewicową a nauką chrześcijańską w dziedzinie filozofii która jest królową nauk, ale ma też swoje nienaukowe imitacje.

  1. URZĘDNICY

Każdy Urząd w większym mieście powinien prenumerować choć jeden egzemplarz Roczników Filozoficznych lub Ethosu. Powinien być wymóg czytania tej prasy przez szczeble dyrektorskie i kierownicze, tak jak kiedyś na półkach dyrektorów stały dzieła Marksa, Engelsa i Lenina. Nie wystarczy pokazywać się w Radiu Maryja i bić pianę co każda dojarka ze wsi słyszy i często sygnalizuje na antenie.

To są podstawy. Jak chodzi o literaturę ekonomiczną i gospodarczą należy spytać profesorów KULu, od tego są by służyć instytucjom państwowym i doradzać. Jedną z trzech głównych cech autorytetu jest pokora wobec własnej niewiedzy i błędów i zasięganie opinii u lepszych od siebie.

Oczekując konkretnych i szybkich działań

oraz

odpowiedzi potwierdzającej zajęcie się tą kwestią przez Pana Ministra

Z wyrazami szacunku

Teresa Garland

„Fides Polska”

Izabela Rostworowska

Legion św. Ekspedyta

Jacek Tadeusz Ciechanowski

Witold Gadowski

Barbara Łopacińska

„Zielony Kraków”

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s