Waluta równoległa – rozmowa z Izabelą Litwin

2016-12-30

W dniu wczorajszym tj. 29 grudnia 2016 roku,  zaszczyciła nas swoją obecnością, Pani Izabela Litwin z fundacji „Jesteśmy zmianą”. Bardzo dziękujemy za to wartościowe spotkanie. Pani Izabela opowiadała nam o idei wprowadzenia w Polsce bezodsetkowej waluty równoległej. Mówiła też o konieczności propagowania tej idei oraz o konieczności stworzenia „burzy mózgów” wśród obywateli, celem wyłapania ewentualnych błędów oraz wskazania zastrzeżeń, czy też zaproponowania konkretnych rozwiązań.  Wszelkie pomysły, uwagi i zastrzeżenia w odniesieniu do tego projektu, są mile widziane również drogą mailową: kontakt (at) jestesmyzmiana.pl  Ważne aby jak najwięcej osób zapoznało się z tą ideą.

Pani Izabela Litwin,  jest jednym z najtęższych mózgów na świecie jeśli chodzi o ekonomię i finanse. Dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu, determinacji i dociekliwości, jest jedną z tych osób które „rozszyfrowały” jak działa obecny system ekonomiczny i finansowy i nie boi się o tym mówić! To nie koniec!

Pani Izabela Litwin wskazała konkretne rozwiązania jakie należy zastosować, abyśmy wyszli chociaż częściowo z banksterskiej niewoli, odzyskali ekonomiczną wolność i spowodowali rozwój naszej gospodarki. Zaletą proponowanych przez Panią Izabelę Litwin rozwiązań jest to że nie trzeba niczego burzyć, wystarczy stworzyć coś nowego, co działałoby obok istniejącego obecnie systemu. Chodzi o bezodsetkową walutę równoległą.  W planach, waluta ta w pierwszej  kolejności byłaby zainstalowana na pewnym obszarze Polski jako waluta lokalna, w celach doświadczalnych. Byłby to projekt pilotażowy. Docelowo, równoległa waluta bezodsetkowa byłaby zainstalowana  w całym kraju.

Główną korzyścią zastosowania waluty równoległej byłoby wypełnienie luki braku pieniędzy na rynku potrzebnych do wewnętrznego obrotu w kraju, spowodowanej odpływem naszych pieniędzy za granicę i na rynki finansowe. Oprócz tego efektem wprowadzenia bezodsetkowej waluty równoległej byłby rozwój polskiej gospodarki, bo za walutę równoległą, kupowalibyśmy produkty polskie, gdyż waluta równoległa byłaby środkiem płatniczym tylko wewnątrz naszego kraju. Waluta równoległa byłaby niewymienialna! Niewymienialna również na złoty! Używanie waluty równoległej byłoby dobrowolne!

Z rozmowy z Panią Izabelą Litwin wynika, iż technicznie jest to wszystko możliwe do zrealizowania, ale brakuje woli politycznej. Dlatego szanowni Państwo jeśli chcecie kasy to działajcie w celu wprowadzenia waluty równoległej do obiegu!!!

Żądajcie tego od polityków, kandydatów na posłów, żądajcie aby w programy partii politycznych które popieracie wpisano wprowadzenie waluty równoległej jako priorytet!!

We wczorajszym spotkaniu brała również udział Iza Rostworowska, która bardzo rzeczowo włączała się w rozmowę. Polecam wysłuchać wszystkie 2 części filmiku „Waluta równoległa, Iza Litwin i Iza Rostworowska!”

Dodatkowe Informacje:

http://nawigatorzy-jutra.pl/

http://glosulicy.pl/

http://jestesmyzmiana.pl/en/manifesto/

http://glosulicy.pl/aktualnosci/zalozenia-do-zmian-w-ustawie-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-w-czesci-dotyczacej-przedsiebiorcow/

Reklamy