Relacja ze spotkania KORREUSa i AKO w Krakowie 14.01.2017

W dniu 14 stycznia 2017 roku w Krakowie, odbyło się spotkanie zorganizowane przez konfederatów KORREUSa (Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych) oraz członków AKO (Akademicki Klub Obywatelski). Dyskutowano na temat podatków, architektury monetarnej i gospodarki. Spotkanie można zaliczyć do bardzo udanych. Być może położony został kamień węgielny pod nową jakość dyskusji merytorycznych na tematy gospodarcze Polski.  Przyszłość pokaże czy nadszedł w końcu właściwy czas na poważne dyskusje ponad podziałami politycznymi w celu wypracowania korzystnych dla naszego kraju i dla nas wszystkich rozwiązań. Przygotowania do następnych spotkań w Krakowie są w toku. Wkrótce zostaną zamieszczone materiały filmowe ze spotkania na stronie KORREUSa: http://www.korreus.pl/media/tv-korreus/

Artykuł Dr Olgierda Bagniewskiego pt. „Uwagi na temat ekonomii i bytu obywateli RP”

Dr Olgierd Bagniewski Uwagi na temat ekonomii i bytu obywateli RP

Poniżej fragmenty wystąpień uczestników rozpoczynając od części pierwszej aż do …. wyczerpania się baterii w sprzęcie nagrywającym….:

Tu dokładny opis:

http://nikander.neon24.pl/post/136434,korreus-vs-ako-dyskusja-w-cuglach

Reklamy