Dlaczego dajemy przyzwolenie wszystkim kolejnym rządom ze wszystkich opcji politycznych na niszczenie polskiego górnictwa?

Dlaczego dajemy przyzwolenie wszystkim kolejnym rządom ze wszystkich opcji politycznych na niszczenie polskiego górnictwa? Czy uratujemy KWK „Krupiński” przed likwidacją – zależy od samych górników!  Jak potężny musi być nacisk obcych mocarstw, że wszystkie rządy po 1989 roku godziły się na celowe rujnowanie polskiego górnictwa, a w konsekwencji oddanie tak ogromnego majątku obcemu kapitałowi za wierzytelności, wartego biliony złotych.   Kopalnia Krupiński jest tego najlepszym przykładem, jak w soczewce widać ogromne zaniedbanie i marnotrawstwo. Zarząd JSW pokazał, jak nie należy zarządzać Spółką i kopalnią, chyba, że chce się ją celowo doprowadzić do likwidacji.

Kopalnia, która może przynieść wiele miliardów zysku, jest poddana procesowi likwidacji, jeśli pozwolimy na likwidację kopalni – będzie to oznaczało, że dajemy przyzwolenie nowej władzy na przestępcze działania!!! Władza i Zarząd JSW dopuszczają się w ten sposób przestępstwa na ogromną skalę!  Dlaczego górnicy KWK Krupiński nie chcą walczyć o swoją kopalnię, mimo iż wszyscy wiedzą (górnicy KWK Krupiński, Ministerstwo Energii, Zarząd JSW, władze kopalni, Związki Zawodowe), że nie ma uzasadnienia dla likwidacji tak młodej kopalni (powstała w 1983 roku), z perspektywą fedrowania do wygaśnięcia koncesji w 2030 roku i jeszcze na kolejne lata. Posiada 720 mln zasobów bilansowych węgla, po odmetanowaniu których można uzyskać ok. 3 mld m3 metanu.

Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych włączył się w walkę o KWK Krupiński i udowadnia na podstawie udostępnionych materiałów, że nie ma racjonalnego uzasadnienia, aby likwidować najbardziej perspektywiczną kopalnię Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dla pełnego potwierdzenia jest potrzeba zrobienia niezależnego audytu. Możemy z niej zrobić kopalnię doświadczalną – na wzór kopalni Barbara – która będzie wzorem do naśladowania dla pozostałych polskich kopalń. Skoro ma być zlikwidowana – dlaczego nie oddać za 1 złotówkę KWK Krupiński pracownikom, którzy tworząc spółdzielnię byliby współwłaścicielami kopalni i sami decydowali o przyszłości kopalni? Skarb Państwa uniknąłby kosztów likwidacji, sięgających kwoty ok. 400 milionów złotych.

Kierując wydobycie na złoże 405/1, ok. 50 mln ton węgla koksującego (przy ilości kamienia ok. 10%), dwukrotnie droższego od węgla energetycznego (teraz wydobywa się ok. 60% kamienia). Zmieniamy dotychczasowy model biznesowy kopalni, wkomponowujemy się w oczekiwania rynku – rezygnujemy z wydobycia węgla energetycznego (4 mln ton urobku – 1,8 mln ton węgla, 2,2 mln ton kamienia), którego jest obecnie zbyt wiele na naszym rynku, zastępując go pożądanym węglem koksującym, osiągając jednocześnie 4 razy większe przychody przy tej samej wielkości wydobycia urobku (4 mln ton urobku – 3,6 mln ton węgla, 0,4 mln ton kamienia) – produkujemy przy tych samych kosztach 2 razy więcej węgla, uzyskując za niego dwukrotnie wyższą cenę. To biznesplan, jaki broni się w 100%, w który powinny zainwestować tylko instytucje z polskim kapitałem. Zgodnie z Planem Morawieckiego tylko taka opcja może być brana pod uwagę. Budujemy PKB oparte na polskim kapitale. Taka droga rozwoju pozwoli na zwiększanie udziału polskiego kapitału w PKB do PKB, pozyskanego z obcego kapitału. Każdego roku ta zależność powinna się zmieniać z korzyścią dla PKB z polskiego kapitału i to ma być miarą zaradności polskiego rządu.

Bogdan Gizdoń

http://kwkwspolnota.pl/?page_id=196

 

Reklamy