Hańba!Czy Dominik Kolorz świętował zwycięstwo Niemców nad polskimi kopalniami??!

Czy Dominik Kolorz Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, świętował zwycięstwo Niemców nad polskimi kopalniami zamiast wspierać górników w ratowaniu kopalni „Krupiński”??!

W dniu  23 marca 2017 roku w którym w Katedrze na Wawelu odbywała się msza św. w intencji ocalenia przed likwidacją kopalni „Krupiński”, w dniu w którym jego koledzy Piotr Duda – Przewodniczący Solidarności oraz Mieczysław Kościuk – Przewodniczący Solidarności w kopalni „Krupiński” walczyli w Sejmie na Komisji Energii o wstrzymanie likwidacji tej kopalni Dominik Kolorz w pubie Druid w Rudzie Śląskiej pił …., pił…. i pił …. Za co….? Za zwycięstwo Niemców….w tej sprawie, czy po to, by zagłuszyć swoje sumienie!!!!?
W tym ważnym dniu jako Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności miał obowiązek być w jednym z dwóch miejsc: na Wawelu lub w Sejmie. Od tego obowiązku mógł go zwolnić tylko pobyt w szpitalu, a nie pobyt na Izbie Wytrzeźwień. Hańba!!!

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/dominik-kolorz-szef-slasko-dabrowskiej-solidarnosci-nocowal-w-izbie-wytrzezwien/pftz9qy

https://fidespolska.wordpress.com/2017/03/24/gornicy-zolnierze-nie-do-konca-przekleci/

Reklamy