Wici na Sejm Śląski Królestwa Polskiego – debata nt.kopalni „Krupiński”

W dniu 1 kwietnia 2017 roku będzie miał miejsce zjazd Sejmu Śląskiego na którym będą dyskutowane kwestie między innymi górnictwa. Zaproszenie przede wszyskim dla wszystkich tych którzy chcą wesprzeć swoim wsparciem i działaniem.

Wici: „Wzywamy wszystkich którym nie są obojętne sprawy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i jej mieszkańców, do Kalnej na dzień 1 kwietnia 2017 roku, gdzie o godzinie 10.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Antoniego, ksiądz kanonik kazimierz Hanzlik odprawi Uroczystą Mszę Świętą  w intencji wypełnienia Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza .

W tym dniu oddamy hołd naszej Królowej, która w milczeniu tolerowała nasz wielowiekowy grzech zaniechania: cytat z Roty Ślubów Lwowskich, króla Polski Jana Kazimierza,   złożonych 1 kwietnia 1656 roku: „…(…)   będę się starał u Stolicy Apostolskiej,  aby na podziękowanie Tobie Tobie i Twemu Synowi, dzień ten corocznie, uroczyście i to po wieczne czasy, był święcony oraz dołożę trudu wraz z biskupami Królestwa, aby to, co przyrzekam, przez ludy moje wypełnione zostało…”

Po mszy świętej spotkamy się w parafialnej Sali, gdzie dokonamy podsumowania ostatnich wydarzeń, zwłaszcza przed Ołtarzem Ojczyzny na Wawelu, oraz debaty w komisji sejmowej dotyczącej likwidacji KWK „Krupiński”  na rzecz kapitału niemieckiego.”

Ogłoszono publicznie 24 marca 2017 roku

Z wyrazami głębokiego szacunku

Marszałek Sejmu Śląskiego Królestwa Polskiego

wici na sejm 2017 04 01

Reklamy