Apel do władz m.Krakowa o przejęcie budynku przy ul.3maja (Oleandry)!!!

Kraków, dnia 19.05.2017 r.

Prezydent Miasta Krakowa

Prof. Jacek Majchrowski

W związku z przedłużającą się niemocą władz miasta Krakowa w sprawie wyegzekwowania prawa własności do Domu im. Józefa Piłsudskiego przy alei 3 Maja 7 (Oleandry) wzywamy je do przejęcia nieruchomości do końca lipca br. Jeżeli po tym terminie budynek będzie nadal zajmowany przez nieposiadającą do niego – na mocy wyroków sądowych – tytułu prawnego organizację używającą nazwy Związku Legionistów Polskich, Dom im. Józefa Piłsudskiego zostanie zajęty przez organizacje patriotyczne. Liczymy jednak na to, że władze Krakowa same zechcą położyć kres temu kompromitującemu nasze miasto od ćwierćwiecza skandalowi. Nie wyobrażamy sobie bowiem, aby na 100. rocznicę odzyskania niepodległości budynek będący symbolem walki o nią nie mógł wreszcie służyć społeczeństwu i nadal popadał w ruinę.

Do wiadomości:

Radni miasta Krakowa

Sekretarz POKiN Przewodniczący POKiN

Edward Jankowski Stanisław Pazurkiewicz

POKiN do prez. Majchrowski – 19.05.2017

 

Reklamy