Dołącz! ISKRA Z POLSKI!!! Wyjazd na Ukrainę! Międzynarodowa konferencja „Kresy południowowschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana” 30 czerwca – 6 lipca 2017r.

W Polsce działa wielu agentów nasłanych przez banksterów, masonów, jak i przez obce mocarstwa, których celem jest za wszelką cenę tak skonfliktować Polaków z Ukraińcami abyśmy wspólnie się powyżynali! Powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę i rozpocząć akcję informacyjo-edukacyjną na Ukrainie! Wielu z nas słusznie krytykuje ukraińskie rządy za propagowanie banderyzmu, za brak poszanowania pamięci o pomordowanych Polakach na Wołyniu, za brak dążenia do prawdy! Ale krytykować to za mało! Potrzebna konkretna akcja uświadamiająco-informacyjna pomiędzy zwykłymi obywatelami Ukrainy i Polski! Przecież zwykli Ukraińcy tak jak i Polacy nie chcą wojny!!! Edukacja i szerzenie naszej polskiej kultury to jest droga do uniknięcia rozlewu krwi z naszymi sąsiadami!! Jest ku temu okazja aby nawiązać twórcze i konstruktywne kontakty! I działać w sferze informacyjno-edukacyjnej! Organizowany jest wyjazd na Ukrainę! Na konferencję: „Kresy południowo-wschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana”

Zgłoszenia do 15 czerwca 2017roku. Plakat w załączniku. Więcej informacji tutaj: http://www.kul.pl/kresy

kul_plakat2017_30 maja copy.jpg

Reklamy