Apel o wzięcie udziału w rozprawie – 28 czerwca 2017 r. Kraków

Apel o wzięcie udziału w rozprawie
28 czerwca 2017 r.
powtórka ze stanu wojennego w krakowskim sądzie
w wykonaniu SSR Małgorzaty Rokosz
Kolejna rozprawa za działalność patriotyczną i korzystanie z praw człowieka i praw obywatelskich – odbędzie się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, II Wydział Karny, ul. Przy Rondzie 7
– środa, 28.06.2017 r. godz. 11.30.00, sala B-33, prokurator Waldemar Kriger oskarża weteranów walk o Niepodległą Polskę w oparciu o komunistyczny przepis prawny art. 212 kk wprowadzony w stanie wojennym, że w swoich opiniach kwestionowali jego wiedzę prawniczą. Rozprawa jest utajniona bezprawnie, co jest jawnym pogwałceniem Konstytucji RP. Przedstawiciel społeczny złożył wniosek o wyłączenie sędzi M. Rokosz z prowadzenia tej sprawy ze względu na stronniczość i metodykę pracy rodem ze stanu wojennego. Został złożony także drugi wniosek przywrócenie trybu jawnego.
Apeluję do wszystkich o przyjście do sądu jako publiczność, jako ci, którzy będą oceniać uczciwość całego procedowania. Nie pozwólmy, aby dochodziło w sądach do prześladowania patriotów. Nikt nie może być sam w obliczu bezprawia.
Z szacunkiem
Krzysztof Bzdyl – prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej.

Reklamy