SKANDAL GMO!!! CZY BIURO ANALIZ SEJMOWYCH TO ANTYPOLSKIE KRETY W POLSKIM SEJMIE???!!! WYŚLIJ LIST!

PILNE!!! Z ostatniej chwili! GMO!!! WSZYSCY DO SEJMU 21 i 22 XI 2017r.!!!

Więcej tutaj: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/11/12/skandal-gmo-czy-biuro-analiz-sejmowych-to-antypolskie-krety-w-polskim-sejmie-wyslij-list/

 

Reklamy

Porażająca prawda dla narodu niemieckiego i świata zachodniego – Premiera filmu Grzegorza Brauna o Lutrze – Kraków 2017 11 13 – recenzja

IMG_2348 — kopia

Wczoraj tj. 13 listopada 2017 roku w Krakowie w kinie „Kijów” odbyła się premiera filmu Grzegorza Brauna o Lutrze. Na miejsce przybyła ogromna rzesza ludzi, ale brakowało głównych mediów przekazu masowego. Film oparty na PRAWDZIE i na FAKTACH. Jak zwykle precyzyjność reżysera w formułowaniu jasnego i prostego przekazu nie zawiodła. Doskonały warszatat reżyserski Brauna ukazał się tutaj w całej swojej okazałości. Film ukazuje życie Marcina Lutra, ale również destrukcyjny wpływ myśli tego człowieka na naród Niemiecki oraz na świat zachodni. To od reformacji Martina Lutra Europa zaczęła chylić się ku upadkowi i teraz mamy to co mamy. Luter przekreślił logikę, jego wywody są pełne sprzeczności. Uczył on że wystarczy sama wiara, podczas gdy dogmaty kościelne mówią że do zbawienia są potrzebne: wiara, dobre uczynki i miłość. Luter zanegował wolną wolę człowieka, ucząc że wszystko co człowiek robi, robi bo tak chciał Bóg. Tymczasem tak nie jest. (Przypis piszącej tę recenzję: Luter najprawdopodobniej był opętany przez demona). Sktutki wpływu myśli Lutra na naród niemiecki, a potem na inne narody świata zachodniego są przerażające. Na przykład za rządów Hitlera i podczas drugiej wojny światowej Niemcy zrobili z narodem żydowskim dokładnie to co sugerował Luter w swoich pismach! Widocznymi efektami myśli Lutra były między innymi: faszyzm w Niemczech i rewolucja socjalistyczna w Rosji. Teraz mamy gender. Interesującym wątkiem pobieżnie dotkniętym w filmie jest element żydowski w życiorysie Lutra i prawdopodobny wpływ bankierów żydowskich w rozprzestrzenianiu heretycznych, destrukcyjnych dla człowieka tez Lutra wśród ludów europy. W początkowym okresie Luter nie był antysemitą, ale stał się nim w latach późnijeszych. Do tej pory dziwnym trafem historycy nie zbadali kto finansował całą kampanię informacyjną tez Lutra wśród ludu. A przecież w tym celu została rozdana niesamowita ilość ulotek informacyjnych, co na dzień dzisiejszy byłoby ogromnie kosztowne i bardzo trudno wykonalne a co dopiero w tamtych wiekach. W filmie są nadmienione pozycje książkowe z literatury żydowskiej gdzie można znaleźć zapisy odnośnie Lutra. Film zdecydowanie wart obejrzenia i polecenia, szczególnie naszym sąsiadom Niemcom, którzy po obejrzeniu tego filmu, z pewnością spojrzą inaczej na swoją historię i na swojego „bohatera” Martina Lutra.
Teresa Garland
Recenzja filmu

ROZSYŁAĆ!!! LIST DO NARODU POLSKIEGO! POLACY! CZAS SIĘ ZJEDNOCZYĆ I ODEBRAĆ WŁADZĘ OKUPUJĄCYM POLSKĘ SIŁOM ZŁA!

ze strony:https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/10/26/bardzo-pilne-rozsylac-list-do-narodu-polskiego-polacy-czas-sie-zjednoczyc-i-odebrac-wladze-okupujacym-polske-silom-zla/

LIST DO NARODU POLSKIEGO!

Tak jak PiS pod kierownictwem Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Pani Premier Beaty Szydło i Pana Wicepremiera Mateusza Morawieckiego nie akceptuje polityki Unii Europejskiej jako Unii dwóch prędkości, pomimo wielu dobrodziejstw wynikających z polskiego w niej członkostwa, tak My Polacy nie akceptujemy Polityki Gospodarczej PiS, który przyzwala na drugą, a nawet trzecią jej prędkość poprzez nie dopuszczanie kapitału polskiego do Narodowego Potencjału Wzrostu jakim dysponujemy, pomimo wielu dobrodziejstw jakie PiS dotychczas dla polskiego społeczeństwa zrobiła.

PiS twierdzi, że UE w tym aspekcie musi się zreformować aby Polska dalej mogła być jej członkiem, tak samo My Polacy twierdzimy, że PIS musi się zreformować aby naród polski dalej darzył PiS najwyższym zaufaniem wykorzystując nasze potencjały wzrostu jakimi są Polityka Monetarna i Zasoby Naturalne.

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju musi być realizowana, tak jak to zakładano – w duchu maksymalnej akumulacji polskiego kapitału i odbudowy polskiej własności, co obecnie nie ma miejsca, bo rząd głównie preferuje kapitały zagraniczne, które korzystają pełnymi garściami z naszych narodowych potencjałów wzrostu kosztem możliwości bogacenia się naszego narodu.

Akcenty aktywności Prawa i Sprawiedliwości jako niewątpliwie najlepszego rządu w okresie 27 letniej transformacji muszą być jednak pilnie przekierowane z wydawania środków publicznych na tworzenie warunków do ich pomnażania celem systematycznego uniezależniania się od obcych kapitałów poprzez odbudowę własności polskich przedsiębiorstw i polskich obywateli.

Najlepszym i najbardziej sprawiedliwym aktywem nadającym się do powszechnego uwłaszczenia są nasze bogate zasoby naturalne, które mogą sprawić, że Polska może być w perspektywie kilku dekad wielka. Jeśli PiS nie zmieni swojej polityki w sektorze paliwowo energetycznym, jeśli nie odwrócimy negatywnych trendów wymienionych poniżej, to Polski wkrótce nie będzie wcale a Polacy skazani będą na wieczną pauperyzację! W związku z powyższym:

 1. Nie akceptujemy bierności NBP i Rady Polityki Pieniężnej w zakresie nie prowadzenia właściwej Polityki Monetarnej na wzór banków centralnych np. UE, Anglii, USA, Japonii, Chin, które tym sposobem wydatnie wspierają gospodarki swoich krajów, głównie w zakresie budowy infrastruktury technicznej kraju, jej bezpieczeństwa militarnego i energetycznego oraz podaży pieniądza na rynek w ilości niezbędnej do pokrycia wzrostu gospodarczego i inflacji celem znaczącego ograniczania zadłużenia się w zagranicznych bankach komercyjnych.
 2. Nie akceptujemy bierności rządu polskiego w zakresie nie rozpoznawania i nie dokumentowania naszych strategicznych złóż zasobów naturalnych do głębokości około 6000 m dla dokonania ich wyceny wg najnowszych technologii, celem uwłaszczenia na nich polskiego społeczeństwa oraz reindustrializacji kraju w oparciu o wydobycie naszych najcenniejszych surowców i przetworzenie ich do końcowych produktów najbardziej poszukiwanych na rynku.
 3. Nie akceptujemy zaniechań i zaniedbań w zakresie wdrażania najnowszych technologii w sektorze paliwowo energetycznym, w którym drzemią największe skarby Rzeczpospolitej warte setek bilionów zł poprzez zastosowanie technologii podziemnego zgazowania węgla w korelacji z energetyką rozproszoną.
 4. Nie akceptujemy odkupywania zużytych moralnie i technicznie aktywów energetycznych od zagranicznych koncernów EDF i Engie za kwotę około 6 mld zł i konieczności ich modernizacji za następne 6 mld zł co jest w rażącej sprzeczności z polską racją stanu.

12 mld zł zainwestowane w podziemne zgazowanie węgla i energetykę rozproszoną byłoby w przyszłości olbrzymim zyskiem z dużą stopą zwrotu a nie potężnym kosztem związanym z zakupem zużytych moralnie i technicznie aktywów, potrzebą ich modernizacji i likwidacji.

 1. Nie akceptujemy tworzenia przez polski rząd warunków prawnych, wspieranych licznymi dyrektywami unijnymi do przejęcia kontroli kapitałów zagranicznych nad polskim sektorem paliwowo – energetycznym, który jest fundamentalnym gwarantem naszej suwerenności, naszego rozwoju i źródłem przyszłego bogactwa Polaków na pokolenia.
 2. Nie akceptujemy bierności rządu w zakresie braku działań na rzecz reformy ubezpieczeń społecznych głównie w zakresie Naprawy Systemu Emerytalnego.
 3. Nie akceptujemy warunków umowy CETA celem ograniczenia negatywnych skutków dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości i polskiego stanu zdrowia (GMO).
 4. Nie akceptujemy dalszej dyskryminacji polskiego rolnictwa i ograniczania wielkości produkcji zdrowej, polskiej żywności przynajmniej dla zaspokojenia naszego popytu wewnętrznego.
 5. Nie akceptujemy braku aktywności w zakresie odbudowy naszego systemy finansowego poprzez sieć polskich banków (np. Banków Komunalnych). Nie akceptujemy polityki odkupywania bankowych aktywów od niewydolnych instytucji zagranicznych (np. 30% aktywów PKO SA za 10 mld zł) i nie wyrażamy zgody na tworzenie warunków dla wchodzenia na polski rynek nowych banków (np. JP Morgan)
 6. Nie akceptujemy braku aktywności polskiego rządu w zakresie nie tworzenia warunków do budowania przez polskie przedsiębiorstwa hurtowni, kanałów dystrybucji (sieci handlowych) przynajmniej w ilości, które pozwolą na ulokowanie polskich produktów na krajowym rynku.
 7. Nie akceptujemy dalszej kolonizacji kraju poprzez przejmowanie naszych środków produkcji i inwestowania w środki produkcji w obszarach największej szansy przez kapitał zagraniczny, które mogłyby być specjalnością narodową Polaków po uruchomieniu kapitałów z OFE.
 8. Nie akceptujemy przesadnej, nie mającej potwierdzenia w realiach propagandy sukcesu rządu polskiego poprzez sprzyjające mu media, które pod sztandarami słusznego wspomagania najuboższych, dzięki uszczelnianiu systemu podatkowego i celnego oraz reformy systemu sprawiedliwości, skrzętnie ukrywa proces uzależniania Nas od zagranicy odbierając Nam możliwości likwidacji luki cywilizacyjnej dzielącej nas od wiodących krajów UE i świata.

Żadna polska partia opozycyjna jaką jest PO, Kukiz 15, Nowoczesna, SLD, PSL i inne najwyraźniej nie są zainteresowane dobrem wspólnym a tylko przejęciem władzy, dlatego nie krytykują rządu PiS w w/w istotnych aspektach decydujących o być albo nie być Polaków i Polski.

W świetle powyższego jedyną siła mogącą wymusić zmianę polityki gospodarczej przez rządzących jest polskie społeczeństwo, które musi zjednoczyć się pod sztandarem Wielkiego Programu Gospodarczego wykorzystującego Narodowy Potencjał Rozwojowy jakim są polskie zasoby naturalne.

Jeśli zgadzacie się państwo z naszą diagnozą i argumentacją to prosimy o podpisywanie się pod listem dla dostarczenia go polskiemu rządowi celem rozpoczęcia rozmów z Patriotycznymi Komitetami Obywatelskimi nad przedefiniowaniem strategicznych celów gospodarczych Polski.

Najwyższy czas aby nasz wzrost PKB nie był tylko wynikiem dalszego kolonizowania Polski celem wydrenowania zysków z naszych strategicznych zasobów a wydatki budżetowe na cele społeczne nie pochodziły z dalszego zadłużania się państwa tylko po to, aby PiS bez większego wysiłku, bez pracy organicznej kosztem przyszłego uzależniania kraju i pauperyzacji polskiego społeczeństwa miał wysokie notowania i był nominowanym do ponownego zwycięstwa w przyszłych wyborach.

Gdyby ta droga negocjacji polskiego społeczeństwa z rządem PiS nie przyniosła oczekiwanych rezultatów to jedynym wyjściem jest zbudowanie nowej siły politycznej w oparciu o koalicję licznych patriotycznych stowarzyszeń i ruchów społecznych, które pod sztandarami Narodowego Programu Gospodarczego wykorzystującego Polski Potencjał Rozwoju zjednoczyłaby większość polskiego społeczeństwa.

Krzysztof Tytko, Bogdan Gizdoń, Marek Adamczyk, Teresa Garland, Zbigniew Martyniak

Kto chciałby dołączyć do sygnatariuszy powyższego listu i go poprzeć, proszę wysłać maila z ze słowem „POPIERAM LIST DO NARODU POLSKIEGO” oraz podaniem imienia i nazwiska na adresy:  teresagarland1@gmail.com oraz teresagarland@fidespolska.pl

Koniecznie przeczytaj!!! “ROPOWY SKANDAL!!! Polska potentatem zasobów ropy i gazu?!!! Dlaczego się tego nie wydobywa??!!” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/04/23/ropowy-skandal-polska-potentatem-zasobow-ropy-i-gazu-dlaczego-sie-tego-nie-wydobywa/

“NATO okupuje największe światowe złoża tytanu w Polsce??!! Na to wygląda!!!” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/04/25/nato-okupuje-najwieksze-swiatowe-zloza-tytanu-w-polsce-na-to-wyglada/

“POLSKA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE!!! JAWNE RZĄDY MASOŃSKIE W POLSCE JUŻ WKRÓTCE??!!!” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/05/27/polska-w-niebezpieczenstwie-jawne-rzady-masonskie-w-polsce-juz-wkrotce/

ANALIZA BEZPRAWIA I GRABIEŻY KREDYTOWEJ W POLSCE – Wojciech Sawicki

WOJCIECH SAWICKI n i e p r a w d o p o d o b n e ? Kraków, 10.07.2017
’’p.o. Rzecznik Praw Kredytobiorcy’’

„Analiza bezprawia i grabieży kredytowej w Polsce”
Prelekcja na spotkaniu Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, z udziałem posłów Kukiz’15, będąca skrótem wystąpienia w Muzeum Niepodległości, zorganizowanym przez Klub Inteligencji Polskiej 8.05.2017 r.
Bezprawie tego obszaru kredytowego jest ewidentne i niepodważalne, a brak regulacji prawnych i w efekcie nadzoru, prowadzi do tego, że dochody banków, w większości wywożone za granice, to od wielu lat ok. 16 mld zł rocznie, co jest oficjalnie potwierdzane. A to kwota zbliżona w budżecie do wydatków MON, czy do wydatków na Naukę i Szkolnictwo. Jest to porównywalne z tym, co potrzeba na Program 500+, i to 1/4 tego co wg decyzji Unijnej z 2015 r dostajemy teraz rocznie z KE. Do tego tysiące samobójstw na tle finansowym (to 6.000 rocznie). Nasze kredyty są ponad 2 i1/2 razy droższe od tego co mamy na świecie, a nie mówię o chwilówkach i parabankach, bo czegoś takiego w tej skali nigdzie nie ma. I te 16 mld zł jest np. zupełnie nieporównywalne z aferą Amber Gold, o czym tak głośno, a która stanowi tylko 1/20 tego co rocznie łupią nas banki. I jest to np. niewspółmierne z problemem kredytów denominowanych, co przecież w głównej mierze Państwa tu sprowadza. Mam na myśli skalę finansową, o kwestiach moralnych i społecznych już nie ma co mówić. I z całą odpowiedzialnością twierdzę, że ta nasza sytuacja kredytowa którą mamy i tolerujemy, czyli tragedia prowadząca do grabieży ludzi i naszego Kraju, to jedna z największych Polskich afer gospodarczych, ale i politycznych, co przejdzie do historii.

Trzeba wyraźnie powiedzieć z czego wynika sytuacja tego bezprawia.

Problem polega na tym, że w Polsce nie został formalnie ustanowiony nadzór nad bankami
i nikt nie nadzoruje kredytodawców. Ponadto polega to na tym, że mamy legalną lichwę, i to
jest w zgodzie z wszystkimi ustawami i że istnieje zupełna legalność i bezkarność oszustwa
w ofertach i umowach. I jest o co walczyć. Rozwinę to zaraz w szczegółach i proszę mi wierzyć, wszystkie moje opinie, które mogą wydać się nieprawdopodobne, w tym przytaczane cytaty określające stanowiska decydentów, są udokumentowane i w każdej chwili mogę to przedstawić. Są one znane, dostają to w listach i apelach odpowiedzialne za to urzędy jak i indywidualnie decydenci nieprzerwanie od 2008 r. a ich dalsze milczenie potwierdza te fakty. I jest to wielokrotnie publikowane.
A więc kolejno – brak nadzoru, legalna lichwa i oszustwo. Zacznijmy od tego pierwszego.
Powiedziałem, że nikt w Polsce nie nadzoruje działalności kredytodawców, to niepodważalny fakt, bo nie został zrealizowany Art. 20 Dyrektywy KE z 2008 r, wymagający tego. MF, KNF, NBP, RzF UOKiK, – oświadczają oficjalnie w korespondencji do mnie, że tej funkcji nie pełnią. Ten brak nadzoru, potwierdza Biuro Legislacyjne Rządu, i nikogo to nie wzrusza, a interweniuję do Wszystkich. I wydaje się Wszystkim, bo tak mi to dosłownie piszą, że to KNF nadzoruje banki i tu jestem odsyłany. Ale KNF oficjalnie wyjaśnia mi że nie. 1 lutego br. miałem nawet bezpośrednie spotkanie w tej sprawie z kierownictwem Komisji, i dodatkowo potwierdzono, że KNF nie ma w tym zakresie kompetencji, i że to UOKiK. Ale Urząd ten też tego oficjalnie się wypiera, a na moje ciągłe zarzuty o bezczynność odpisał, co cytuję: ‘’Przecież z katalogu kompetencji Prezesa UOKiK nie wynika obowiązek nadzoru nad instytucjami finansowymi i trybem udzielania przez nich kredytów’’. Owszem, Urząd nadzoruje kredytodawców na zasadzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tak jak np. firmy obsługujące windy, czy restauracje, ale one mają Urząd Dozoru Technicznego czy Sanepid, a banków nikt nie pilnuje. I nikt tego formalnie nie ma w swoim zakresie działania i nikt na ten fakt nie reaguje.

A kolejna sprawa to legalna lichwa, zaakceptowania jak powiedziałem ustawowo.

Pamiętamy, że do roku 2011 obowiązywał limit oprocentowania powiększony o 5% kosztów dodatkowych, naliczanych od kwoty pożyczki. Takie ograniczenie kosztów zostało zniesione wprowadzoną wtedy ustawą o kredycie konsumenckim. UOKiK usprawiedliwiał to tym, że nie był w stanie egzekwować tego limitu. I przez 5 lat koszt pożyczek niczym nie był ograniczony – to zbrodnia przeciw Narodowi. I dopiero po 5 latach zupełnej swobody, w sierpniu 2015 r wprowadzono to ograniczenie kosztów, ale w formie wręcz absurdalnego systemu, z dodatkowym limitem tzw. dopłat pozaodsetkowych, określanym wzorem i wynoszącym teraz, do 100% kwoty kredytu. Skandal. Nawet najdroższe banki wykorzystują ten limit tylko w 15%. I ograniczenie kosztów kredytów, praktycznie nie istnieje, bo ten limit jest wielokrotnie wyższy od tego co nawet ci nieuczciwi kredytodawcy są w stanie zaproponować. Ta ustawa z 2015 r. to działanie medialne. Do tego, takiego systemu określania kredytu jaki jest teraz w Polsce, nie ma nigdzie na świecie. W normalnych krajach oprocentowanie jest jedynym parametrem kredytu i obejmuje ono wszystkie dodatkowe koszty, np. ubezpieczenie. A jeśli jest prowizja, to nie większa niż 5%, jak dawniej u nas. I ten procent pozwala porównywać oferty pożyczek niezależnie od ich kwot, wszystkich kosztów i ilości rat. Od razu wszystko widzimy. Nasz system nie daje takiej możliwości, a do tego RRSO które obowiązkowo nam się oferuje, tej zalety zupełnie nie posiada. I pewno za to rozwiązanie Minister Szczurek dostał od miesięcznika Bankier tytuł ‘’Europejski Minister Finansów Roku’’. I wprowadzono to celowo po to, by łatwo oszukiwać klienta. Bo czy przeciętny człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że gdy mamy dwie pożyczki na miesiąc, jedną z oprocentowaniem 10% i bez prowizji, czyli tej dopłaty, a druga z prowizją 10% i bez oprocentowania, to jedna od drugiej jest droższa o 1200%. Łączenie tych parametrów w ofercie prowadzi do łupienia ludzi nie rozumiejących tego. Banki błogosławiąc nasz Rząd, oferują np. pożyczki na 0%, lub 0,99% jak PKO bp, a RRSO jest parotysięczne i lichwa. I do tego jeszcze ten cyrk i paranoja, z tym co robi Rada Polityki Pieniężnej ustalając z mozołem ten limit oprocentowania, co nic, jak mówię teraz nie znaczy. Żenada i kolejny temat do załatwienia.

Trzecia sygnalizowana sprawa będąca wynikiem tego bezprawia to legalność oszustwa w ofertach i umowach.

A mamy do czynienia z łamaniem prawa – samej ustawy o kredycie konsumenckim jak i ustaw dotyczących rzetelności informacji, oraz – KK, KC, Kodeksu Wykroczeń, czy ustawy o cenach. Paragrafów na to jest wiele. Użyłem słowa legalność, bo nikt nie reaguje na to, w tym i UOKiK z tytułu Ochrony Konsumentów. A prokuratorzy – po prostu odmawiają postępowań na doniesienia o oszustwa kredytowe, i mam już 17 takich decyzji. I znajduję w nich takie stwierdzenie, że ’’wprowadzenie klienta w błąd co do rzeczywistych kosztów zobowiązań nie zawiera znamion czynu zabronionego’’. Do tego odmawiają też działań w sprawie zgłoszenia podejrzenia (tak to się mówi) o nie wypełnianie obowiązków przez Prezesa UOKiK. I Ministerstwo Sprawiedliwości pozostaje całkowicie obojętne na decyzje Prokuratorów i pisze mi nawet: ,,Wskazane zagadnienia są poza kompetencjami prokuratury’’, ‘’Pana zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa są bezprzedmiotowe’’. Przedstawiam to oddzielnie. Przejdźmy do form powszechnego fałszu, a jest ich wiele i przedstawię parę przykładów spoza samych sformułowań prawnych. To np. pojęcie całkowitej kwoty kredytu. Ta kwota ma jednoznacznie oznaczać sumę którą klient otrzymuje do ręki, na swoje potrzeby, co jasno wynika z ustawy z 2011 r i definicji kwoty do zapłaty, jako sumy całkowitej kwoty kredytu i sumy kosztów. Przecież koszty te nie mogą jednocześnie figurować w kredycie i koszcie, bo w zapłacie będą podwojone. A tak mamy (!) i banki od chwili wydania ustawy zaczęły tą kwotę kredytu podawać łącznie z dopłatami jak ubezpieczeniem czy prowizją. To oszustwo i łamanie prawa jest praktykowane, bo taka oferowana powiększona kwota kredytu ładnie wygląda w zestawieniu z wysokością podawanej raty. O tym jak się dał na to nabrać mówił nasz żeglarz Kuśnierewicz na Wielkim Teście z Ekonomii w Telewizji. Podpisał umowę, a dostał mniej. I proszę zobaczyć przykład – oto ulotka i plakat Skoku Piast. Tabelarycznie pokazano tu kwotę kredytu i w zależności od ilości rat, ich wysokość do zapłaty. I to ten fałsz. Ta rata nie odpowiada podanej kwocie pożyczki, która w rzeczywistości jest pomniejszona o prowizję i ubezpieczenie. W wyniku mojej z tym walki, łącznie ze skargą w 2013 r. do KE, co bardzo pomogło, i moich apeli o powagę do Banków, bo UOKiK nie reagował i nie reaguje na to łamanie prawa, bardzo wiele banków się z tym poprawiło, ale nie wszystkie. I około 100, głównie już Spółdzielczych nadal tak oszukuje, ale i np. Bank Pocztowy, co dokumentuję nieprzerwanie od 6 lat, a o Skoku piszę od roku. I nie ma rady. Wrócę zaraz do tej sprawy, bo ta nieprawidłowość, została dwa miesiące temu ustawowo zaakceptowana !!!.

I jeszcze jeden przykład. Na niedawnym spotkaniu w KNF zadałem pytanie ile wynosi prowizja 10% od 1000 zł. I było zdumienie, tak zdumienie, gdy udowodniłem, że w bardzo wielu bankach to więcej niż 100 zł, bo prowizja naliczana jest jeszcze dodatkowo od tej samej prowizji. I na tą rozbieżność UOKiK nie reaguje. Pokazałem też ulotki z ofertami identycznych kredytów z kilku banków, w których RRSO było za każdym razem inne. I nikt tego nie sprawdza. I usłyszałem: ‘’Panie Wojciechu, niech Pan to zgłosi do UOKiK, bo to nie sprawa dla KNF’’.

Wydać się może, że to co przedstawiam to nie jest to skalą przekrętu frankowego, czym Państwo tu obecni się denerwujecie, ale mówię o tym, bo charakteryzuje to żałośnie nasze bezprawie i nasz Kraj i nie można się z tym pogodzić. No i właśnie składa się to na te 16 mld. zł. I twierdzę z całą stanowczością, że nie ma reklamy czy oferty z przykładem reprezentatywnym pożyczki mającej dopłatę pozaodsetkową, która by była poważna i nie łamała prawa. Do tego ich podstępność. Bo mam tu na myśli nie tylko te oszustwa kwotowe czy procentowe. Chodzi o te piękne oferty z zerowym oprocentowaniem czy szumne reklamowane cudowne 0% prowizji i RRSO = 37% jak dziś w Alior Banku. Albo najniższa rata, a o prowizji ani słowa. O parabankach już nie mówię. I nikt na to łgarstwo nie zwraca uwagi, a ludzie w to wierzą. I czy mamy się na to godzić. A na mojej stronie www jest oferta 1000 zł, za przysłanie mi poprawnej, nie oszukańczej ulotki. I nie dostałem takiej. Proponuje to teraz komuś z tu obecnych. Proponowałem też i UOKiK-owi taki zakład, ale go nie przyjęto. I taka sama sytuacja jest ze swobodą, treścią i dwuznacznością niezrozumiałych, zawieranych umów. Nikt tego nie pilnuje. A proszę zobaczyć jak wygląda w USA umowa kredytu na zakup samochodu, którą zawarł tam mój syn. Jedna strona maszynopisu – kwota kredytu i kwota do spłaty, oprocentowanie oraz ilość rat i ich wysokość. To wszystko – wszelkie inne problemy wynikają z przepisów prawa i się tego nie podaje. Ale tych spraw i nieprawidłowości jest daleko więcej o czym Państwo doskonale wiece ze swoich doświadczeń i czym właśnie zajmuje się Stowarzyszenie SBB. Z przykrością muszę stwierdzić, że te ‘’moje’’ trzy obszary tego bezprawia, z którymi walczę są jednak niedostrzegane. I rezultatem tego było, że doszło do tego, że Prezydent, do którego się zwrócono, przesłał projekt ustawy ‘’frankowej’’ do KNF, a Komisja ma za zadanie dbać tylko o stabilność banków, co jest bezwzględnie słuszne i potrzebne, ale jest w sprzeczności
z tragedią ludzi, którzy wzięli takie kredyty. Trzeba zacząć od tego bezprawia i powołania poważnej instytucji nadzorującej banki w imieniu narodu. Stabilność to tylko jeden z elementów.

Więc jest o co walczyć. I trzeba wyraźnie powiedzieć jaka jest przyczyna tej tragedii. Przede wszystkim to postawa wszystkich rządzących, posłów, no i do tego mediów. I trudno orzec, czy to milczenie i bierność na tą tragedię, to działanie w interesie banków, i posłuszne dla własnych interesów realizowanie obowiązującą strategii, co jest przecież postawą antynarodową i aspołeczną, czy też jest to po prostu tępota i bezmyślność i nie rozumienie problematyki finansowej i tej sytuacji. Ale do tego dochodzi nieświadomość ludzi, co powoduje że dają się tak naciągać, a przy tym nie walczą z tą tragedią. Proszę mi uwierzyć, wszyscy pozostają obojętni na fakt tego bezprawia i grabieży Polski. Nie ma możliwości czasowych na cytowanie tu tych otrzymywanych odpowiedzi na moje listy, z oświadczeniami, że: ‘’nie mamy kompetencji’’. lub po prostu ‘’nie sprawujemy nadzoru nad bankami’’, co też przecież dotyczy oficjalnie i MF, NBP, RzF, ale i MS, RzPO, MRPiPS i BBN, CBA, ABW i Kancelarii Prezydenta i wielu innych. I proszę zobaczyć opinię od Kancelarii Premiera, oto ona: ‘’Prezes RM nie jest uprawniony do ingerowania w politykę kredytową’’, i napisano mi, że wszystko jest pod kontrolą. (12.01.2016 r). Miałem też okazję powiedzieć to wszystko osobiście na spotkaniu w Klubie Prasowym Ronina Wicepremierowi Morawieckiemu. I wręczyłem mu dokument to opisujący wraz z pytaniami. Na You Tube jest dostępne to wystąpienie. Spuścił głowę, a miesiąc potem Szefowa jego Kancelarii napisała mi, proszę zobaczyć: ‘’opisywane zagadnienia nie znajdują się we właściwości Wicepremiera’’. I jeszcze jeden przykład, co napisał Adam Bodnar (Rz.P.Obywatelskich) własnoręcznie podpisując się pod tym, że nie może interweniować, bo banki są prywatne. Czy to trzeźwość i czy to postawa Obywatelska ?. I takich opinii mam kilkadziesiąt. A wspomniałem o bezmyślności, jako ewentualnej przyczynie tej naszej tragedii i nie chcę być gołosłownym. Bo dowodem są ustawy. I zobaczmy – ustawa o kredycie hipotecznym przyjęta teraz w kwietniu br. Zapomniano napisać, kto nadzoruje kredytodawców – czyżby celowo, bo tego i nie określa ustawa konsumencka i zasugerowano, że te kredyty mogą być udzielane tylko w ratach równych, co jest wręcz nieprawdopodobne i w sprzeczności nawet z dyrektywą KE. I skorygowano pojęcie całkowitej kwoty kredytu, w ten sposób, że prowizja będzie mogła być już teraz zupełnie formalnie i oszukańczo wliczana w tą oferowaną nam kwotę. A z tym oszustwem walczyłem, pisałem i apelowałem do wszystkich, oczywiście i do UOKiK, który mi odpisał, że odpowiadał za to MF !. I koniec, paranoja. Teraz będzie to legalne. Proszę wybaczyć skrótowość opisu tych ‘’przeoczeń’’, zainteresowanym to łatwo wyjaśnię. I wróćmy jeszcze do przykładu z sierpnia 2015 r. i tych 100%. Z bezmyślnego (a może celowego?) tekstu ustawy przyjętej już przez Radę Ministrów i z użytego tu, nieistniejącego w ekonomii pojęcia kredytu w stosunku rocznym wynikało, że za kredyt 1.000 zł na 30 lat można było zażądać 32.000 zł, a zmianę tego wprowadzono dopiero gdy zapytałem Ministra ile ma żon w stosunku rocznym. Dodano wzór i to równie nieszczęsne 100%. A poważnych i takich niepoważnych błędów w prawie, w tym i w tej ustawie hipotecznej jest masa, Stowarzyszenie SBB też walczy z tym, ale rezultatu nie widać, bo nikt za to nie odpowiada. W takim to Kraju żyjemy.

Trzeba podkreślić, że ponieważ nikt nie ma nadzoru nad kredytodawcami wpisanego do statutu, więc poza Premierem no i Posłami, to UOKiK, jest najbardziej pod względem prawnym odpowiedzialny za tą sytuację, co wynika z funkcji Ochrony Konsumentów. I zadaniem Urzędu winno być obudzenie do działania Premiera i Wszystkich pozostałych. Nie robi tego i do tego nie wypełnia swojego zadania Ochrony, – toleruje bezprawie, fałsz i grabież. I trzeba o tą całą tragedię oskarżać Pana Prezesa Marka Niechciała, ale i Panią Wiceprezes Karczewską i Dyrektora Wrońskiego, z którymi miałem przypadkowy, osobisty kontakt 5 kwietnia zakończony obietnicami roboczego spotkania, dla wyjaśnienia szeregu spraw i ewentualnego powstrzymana mnie przed kompromitującą Polskę zapowiedzianą skargą do KE. Mijają miesiące i mimo interwencji nic z tego, co jest niepodważalnym dowodem rzeczywistej postawy i roli Urzędu i tych osób. Podobnie na tej zasadzie winić należy za bezczynność właśnie RzPO, czy MRPiPS, a nie mówię o tych, co mają w statutach bezpieczeństwo ekonomiczne jak BBN, ABW i CBA. O NIK żal wspominać, tak się usprawiedliwia: ‘’NIK w przeprowadzonej kontroli zidentyfikowała analogiczne nieprawidłowości, jak podane przez Pana. NIK nie ma możliwości wpływania na postępowanie banków, gdyż nie posiada uprawnień władczych ani nadzorczych wobec tych jednostek’’. I proszę sobie wyobrazić, że mi kiedyś odesłano wszystkie moje listy od lat kierowane do Izby – ok. 60 stron, by nie mieć tego w aktach. Mówię o Urzędach centralnych. Ale zwrócenia uwagi wymaga fakt, że nigdy, żaden Klub Poselski nie zareagował na moje doniesienia o tej tragedii kredytowej i panującym bezprawiu. A na liczne listy kierowane imiennie do Posłów, w tym i do wszystkich członków Sejmowej Komisji Finansów odezwał się jedynie Andrzej Maciejewski, dziękując za przedstawione spostrzeżenia i uwagi. Tak samo problem z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – cisza. No i media, milczą nawet te opozycyjne, ale to przecież łatwe do zrozumienia !. A Opozycja – jak to wytłumaczyć? Pozostaje już tylko nadzieja na działanie Stowarzyszenia SBB, no i może Posłów Kukiz’15. Dla tego tak chciałem tu przyjechać. I liczę na współpracę z osobami
zaangażowanymi w walkę o normalność, oferując ogromną dokumentację dowodową panującego zła. I wierzę, że kiedyś nastąpi ocknięcie i tak samo jak z Amber Gold, będzie Komisja Sejmowa, lament, kompromitacja i będzie się mówić, że wszyscy wszystko wiedzieli i nic nie robili. Żałosne. Chciałem tylko oświadczyć, że to co mówię Państwu nie ma najmniejszego charakteru politycznego. Za czasów PO było jeszcze gorzej, i to do tego stopnia, że za pewne fakty, odpowiedzialni za to powinni pójść do więzienia. To np. wstrzymywanie w Kancelarii Sejmu opinii by Posłowie przed głosowaniem nie poznali prawdy. No dodam jeszcze, że za swoje pisanie dwukrotnie miałem wtedy do czynienia z policją. Nie chcę do tego okresu wracać, opisywałem to w szczegółach, żyłem nadzieją na zmianę pod rządami PIS, ale na razie nic z tego. I to co tu powiedziałem, szerzej przedstawione było w ostatnim liście do Wszystkich, z pełnymi ich cytatami, z 24.04.2017 r, na który już nikt nie zareagował.

Dziękuję za uwagę. I na zakończenie słowa Witkacego – A to jest Polska właśnie.

Ale żeby moje wystąpienie było kompletne i uczciwe, muszę wrócić do przykrego problem braku elementarnej wiedzy finansowej ludzi biorących kredyty i nie tylko !. Za tą skandaliczną sytuację odpowiada wiele instytucji Rządowych, w tym i Ministerstwo Edukacji, a to i kolejne zadanie dla SBB. Dam przykład. To raty równe które zaledwie 15 lat temu zostały wprowadzone. I kto wie ile się dopłaca za ich wygodę, (a tak to się określa), w stosunku do rat malejących, wymyślenie których, było jednym z największych przekrętów bankowych na świecie. Ta dopłata to nawet 25%, dawniej było to i ponad 30%. I kto wie, że tej dopłaty nie pokazuje wskaźnik RRSO. A kto wie, co było uczciwie dawniej, przez całe stulecia istnienia pożyczek. Ale to nie wszystko, bo kto zdaje sobie sprawę z tego, że gdyby miał ten kredyt frankowy w ratach malejących, to przez tą zmianę kursu, stracił by dokładnie o połowę mniej, co bardzo łatwo wyliczyć. I drugi przykład. Identyczna pożyczka gotówkowa w np. PKO bp na 5 lat jest ponad 2 razy droższa niż w Deutsche Banku, a przysięgam, jest sporo banków jeszcze o 30% tańszych, z RRSO poniżej 8% i pusto w tych oddziałach i w DB też. A w PKO tłok i RRSO średnio 30%. I jest wiele banków z RRSO ponad 100%, (a parabanki !). Ten brak wyobraźni, prowadzi do tej naszej tragicznej sytuacji.

Autor: Wojciech Sawicki