Prof. Ryszard Kozłowski „Potęga Polski może być podniesiona!”

Prof. Ryszard Kozłowski „Potęga Polski może być podniesiona!”

Reklamy

Dołącz! ISKRA Z POLSKI!!! Wyjazd na Ukrainę! Międzynarodowa konferencja „Kresy południowowschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana” 30 czerwca – 6 lipca 2017r.

W Polsce działa wielu agentów nasłanych przez banksterów, masonów, jak i przez obce mocarstwa, których celem jest za wszelką cenę tak skonfliktować Polaków z Ukraińcami abyśmy wspólnie się powyżynali! Powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę i rozpocząć akcję informacyjo-edukacyjną na Ukrainie! Wielu z nas słusznie krytykuje ukraińskie rządy za propagowanie banderyzmu, za brak poszanowania pamięci o pomordowanych Polakach na Wołyniu, za brak dążenia do prawdy! Ale krytykować to za mało! Potrzebna konkretna akcja uświadamiająco-informacyjna pomiędzy zwykłymi obywatelami Ukrainy i Polski! Przecież zwykli Ukraińcy tak jak i Polacy nie chcą wojny!!! Edukacja i szerzenie naszej polskiej kultury to jest droga do uniknięcia rozlewu krwi z naszymi sąsiadami!! Jest ku temu okazja aby nawiązać twórcze i konstruktywne kontakty! I działać w sferze informacyjno-edukacyjnej! Organizowany jest wyjazd na Ukrainę! Na konferencję: „Kresy południowo-wschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana”

Zgłoszenia do 15 czerwca 2017roku. Plakat w załączniku. Więcej informacji tutaj: http://www.kul.pl/kresy

kul_plakat2017_30 maja copy.jpg

ISKRA Z POLSKI!!!! WAŻNE!!! Konferencja naukowa „Koncepcja Państwa w nauczaniu Benedykta XVI (19.04.2017)”

W dniu 19 kwietnia 2017 roku odbyła się BARDZO WAŻNA konferencja naukowa: „Koncepcja państwa w nauczaniu Benedykta XVI” w  90 rocznicę urodzin byłego papieża BenedyktaXVI.  Organizatorami byli Episkopat Polski oraz Sejm i Senat a patronat objął prezydent Andrzej Duda. W konferencji uczestniczyły największe intelektualne mózgi współczesnego świata! Zaproszeni zostali goście z zagranicy, z wielu państw europejskich! W końcu coś konkretnego, namacalnego zaczyna się dziać! Omawiano kwestie: tworzenia prawa,  relacje państwo-kościół oraz współczesne realia europejskie! Zarówno politycy jak i duchowni powinni działać w służbie człowiekowi, dla dobra wspólnego, dla sprawiedliowści i dla prawdy!. Politycy o tym często zapominają, dlatego Kościół ma obowiązek im o tym przypominać. Nie można pod pretekstem rozdzielności Kościoła od państwa, zabronić Kościołowi wspierać polityków i podejmować takie działania, których celem będzie dobro wspólne każdego człowieka. Miejmy nadzieję że odbyta konferencja otworzy w końcu oczy i uszy naszym i zagranicznym politykom!!! Polecam przesłuchać całosć konferencji!! Prawdziwa uczta intelektualna!!! Bardzo inspirujące i dające nadzieję przemówienie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 42 minuta oraz Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego minuta 51. Trzymajmy ich za słowa! Rozsyłajcie!

Link do wideo z konferencji:  https://www.youtube.com/watch?v=H9XztfU12d4

Apel do władz m.Krakowa o przejęcie budynku przy ul.3maja (Oleandry)!!!

Kraków, dnia 19.05.2017 r.

Prezydent Miasta Krakowa

Prof. Jacek Majchrowski

W związku z przedłużającą się niemocą władz miasta Krakowa w sprawie wyegzekwowania prawa własności do Domu im. Józefa Piłsudskiego przy alei 3 Maja 7 (Oleandry) wzywamy je do przejęcia nieruchomości do końca lipca br. Jeżeli po tym terminie budynek będzie nadal zajmowany przez nieposiadającą do niego – na mocy wyroków sądowych – tytułu prawnego organizację używającą nazwy Związku Legionistów Polskich, Dom im. Józefa Piłsudskiego zostanie zajęty przez organizacje patriotyczne. Liczymy jednak na to, że władze Krakowa same zechcą położyć kres temu kompromitującemu nasze miasto od ćwierćwiecza skandalowi. Nie wyobrażamy sobie bowiem, aby na 100. rocznicę odzyskania niepodległości budynek będący symbolem walki o nią nie mógł wreszcie służyć społeczeństwu i nadal popadał w ruinę.

Do wiadomości:

Radni miasta Krakowa

Sekretarz POKiN Przewodniczący POKiN

Edward Jankowski Stanisław Pazurkiewicz

POKiN do prez. Majchrowski – 19.05.2017